Informacja uzupełniająca dotycząca Kiermaszu Palma Wielkanocna.

Utworzono: 01-06-2022

W konkursie na „ Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” wzięły udział 34 palmy. Wszystkie zostały przekazane na kiermasz. W wyniku sprzedaży uzbierano kwotę 764 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowych zabawek na przedszkolny plac zabaw.