Konkurs na Palmę Wielkanocną

Utworzono: 24-03-2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki, do wzięcia udziału w konkursie na „ Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.

 Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną


1. Organizatorzy konkursu:
Organizatorem konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej.

2. Celem konkursu jest:
•    Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
•    pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
•    stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci własnych pomysłów
i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
•    rozbudzanie inwencji twórczej dzieci;
•    przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
3. Zasady uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu ( przedszkolaki wraz
z rodzicami) mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne,

4. Technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.  Na konkurs należy dostarczyć 1 palmę wielkanocną o wymiarach nie wyższą niż 1 metr.

5. Termin składania prac:
04-06.IV.2022 r.   u  wychowawców grup.

6. Prace powinny być oznaczone  metryczką  mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
Imię, nazwisko, grupa, wychowawca


7. Kryteria oceny prac.
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
•    zgodność z regulaminem konkursu,
•    pomysłowość i inwencję twórczą  uczestników konkursu,
•    dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
•    wielkość i bogactwo użytych materiałów,
•     estetykę wykonania pracy. 

Prace przechodzą na własność organizatora
i będą wystawione na kiermasz wielkanocny,
który odbędzie się
 w dniach 07-08.IV.2022 r.


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Grafika 1: Konkurs na Palmę Wielkanocną