Konkurs plastyczny- „STROIK I INNE OZDOBY BOŻONARODZENIOWE”

Utworzono: 30-11-2022

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym:

 

„STROIK I INNE OZDOBY BOŻONARODZENIOWE”  

 

                            

 

 

  1. Cele konkursu:

-Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

-Kształtowanie wyobraźni i przyczynianie się do rozwoju uzdolnień plastycznych,

-Rozwijanie kreatywności, pobudzanie aktywności twórczej,

-Prezentowanie twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym,

-Integracja przez sztukę.

2. Warunki uczestnictwa:

-Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodzin,

-Przy tworzeniu kompozycji dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej,

-Technika wykonania pracy dowolna,

-Forma-praca przestrzenna.

-Do każdej pracy należy umieścić metryczkę (Imię, nazwisko, nazwa grupy).

-Prace należy dostarczyć w terminie do 09.12.2022r.

-Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i opiekunów,

-Dostarczonych pracy nie zwracamy -wszystkie przechodzą na własność organizatora.

-Prace konkursowe zostaną przekazane na kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany w naszym przedszkolu w dniach od 14.12.22r do 16.12.22r.

-Prace można przynosić do wychowawczyń grup,

-Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 12.12.2022r

 

     3.Kryteria oceny pracy:

-Zgodność z tematem i celami konkursu,

-Oryginalność pomysłów,

-Walory artystyczne,

-Estetyka wykonania.

 

4. Nagrody:

-Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowanie przez Radę Rodziców.

 

6. Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:

-Monika Cybulska,

-Katarzyna Szulta.