Listy dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i filii Lubowidz.

Szanowni Rodzice!

W załączeniu listy dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i filii Lubowidz.

Prosimy o dostarczenie w terminie od 31.03 do 08.04.2021 r., potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Tylko dzieci zakwalifikowane do przedszkola (oświadczenie w załączeniu). 

Oświadczenia można dostarczyć skanem na adres poczty:przedszkolenwl@nwl.pl