Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2022-2023

Szanowni Rodzice!

W załączeniu listy dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i oddziale zamiejscowym Lubowidz.

Prosimy o dostarczenie w terminie od 14.04.2022 r. do 26.04.2022 r., potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Tylko dzieci zakwalifikowane do przedszkola (oświadczenie w załączeniu). 

Oświadczenia można dostarczyć skanem na adres poczty:przedszkolenwl@nwl.pl