Doposażenie placu zabaw w oddziale zamiejscowym w Lubowidzu.

Utworzono: 26-06-2024

Plac zabaw w Lubowidzu zostanie doposażony w nowe sprzęty i zabawki  dla dzieci z przedszkola i okolic.

   Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej  (Oddział Zamiejscowy w Lubowidzu ) wzbogaci się o nowe elementy do zabaw na  placu przedszkolnym! Nasze przedszkole zostało jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24 tys. złotych  zostanie doposażony istniejący plac zabaw, który jest miejscem zabaw dzieci przedszkolnych a także ich rodzeństwa oraz okolicznych małych mieszkańców . Miejsce zabaw i spotkań małych dzieci i ich rodziców.

   Grupa docelową są dzieci z przedszkola oraz zamieszkujące miejscowość Lubowidz.

Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy, by po wakacjach dzieci i mieszkańcy okolic mogli cieszyć się nową przestrzenią. „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na  których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

   Celem programu jest wsparcie projektów związanych z  rozwojem lokalnej  infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl,  https://www.energetycznykompas.pl.

 

 

baner