Ramowy rozkład dnia gr. Młodsza

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE NOWA WIEŚ

Grupa młodsza

6.30–8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola; gry i zabawy dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela;

8.00- 8.15

Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

8.15- 8.30

Wyrabianie nawyków czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8.30– 9.00

Śniadanie; czynności higieniczne;

9.00- 9.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

9.45- 10.30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci;

10.30–11.00

I danie (zupa); czynności higieniczne;

11.00-12.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości; spacery, zabawy na świeżym powietrzu

12.30-13.00

II danie; czynności higieniczne;

13.00–14.30

Poobiednia relaksacja- odpoczynek przy muzyce, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej;

14.30–15.00

Podwieczorek; czynności higieniczne;

15.00- 16.30

Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci, gry i zabawy według pomysłów własnych dzieci; pobyt w ogrodzie przedszkolnym; rozchodzenie się dzieci do domu