Ogłoszenia / Przetargi

  • Organizacja i przeprowadzenie zajęć z programem autorskim "MAGIC ENGLISH" w ramach projektu pn.: "Magic English, czyli język angielski w przedszkolu na wsi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Nowa Wieś Lęborska, 15.02.2011r.

  • Organizacja i przeprowadzenie zajęć z programem autorskim "MAŁY OKRYWCA" w ramach projektu pn.: "Mali Odkrywcy ruszają w świat - podnieśmy jakość ich edukacji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Nowa Wieś Lęborska, 15.02.2011r.