Regulamin pobytu dziecka w Przedszkolu w okresie wakacyjnym.