Ramowy rozkład dnia gr. Starsza

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE NOWA WIEŚ

Grupa starsza

 

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola; gry i zabawy dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela;

8.00-8.15

Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela; rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci;

8.15-8.30

Wyrabianie nawyków czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania;

8.30-9.00

Śniadanie; czynności higieniczne;

9.00-9.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą;

9.45-10.30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci;

10.30-11.00

I danie (zupa); czynności higieniczne;

11.00-12.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości; spacery, zabawy na świeżym powietrzu;

12.30-13.00

II danie; czynności higieniczne;

13.00–13.30

Poobiednia relaksacja- odpoczynek przy muzyce, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej;

13:30-14:30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich potrzeb i możliwości; zabawy dowolne w sali;

14.30–15.00

Podwieczorek; czynności higieniczne;

15.00- 16.30

Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci, gry i zabawy według pomysłów własnych dzieci; pobyt w ogrodzie przedszkolnym; rozchodzenie się dzieci do domu;