Uwaga!!! zmiana wysokości opłaty za przedszkole od 01.09.2023 r.

Opłaty za przedszkole dokonuje się do 15 dnia każdego miesiąca.
Wpłat można dokonać na konto PKO BP nr konta 26 1020 4649 0000 7302 0214 3139

 

Zmiana stawki za godzinę opieki nad dzieckiem od 01.09.2023 r. 

Stawka za wyżywienie: 7 zł/dzień (3 posiłki)  (stawka może ulec zmianie)

Stawka za godzinę opieki nad dzieckiem: 1,30 zł/h

Realizacja podstawy programowej odbywa się:
  • Przedszkole NWL - w godzinach 9.00 - 14.00
  • Przedszkole Lubowidz - w godzinach 9.00 - 14.00