Opłaty

Opłaty za przedszkole dokonuje się do 15 dnia każdego miesiąca.
Wpłat można dokonać na konto PKO BP nr konta 26 1020 4649 0000 7302 0214 3139
  • Stawka za wyżywienie: 5 zł/dzień (3 posiłki)
  • Stawka za godzinę opieki nad dzieckiem: 1 zł/h
Realizacja podstawy programowej odbywa się:
  • Przedszkole NWL - w godzinach 8.00 - 13.00
  • Przedszkole Lubowidz - w godzinach 8.00 - 13.00