Opłaty

Opłaty za przedszkole dokonuje się do 15 dnia każdego miesiąca.
Wpłat można dokonać na konto PKO BP nr konta 26 1020 4649 0000 7302 0214 3139

 

Stawka za wyżywienie: 8 zł/dzień (3 posiłki)

Stawka za godzinę opieki nad dzieckiem: 1,30zł/h

Realizacja podstawy programowej odbywa się:
  • Przedszkole NWL - w godzinach 9.00 - 14.00
  • Przedszkole Lubowidz - w godzinach 9.00 - 14.00

Nieobecności proszę zgłaszać do intendenta.