RAMOWY ROZKŁAD DNIA LUBOWIDZ dzieci starsze

 

 

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wynikające  z zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ruchowe, zabawy dowolne w sali, poranne ćwiczenia
8:00 – 8:45 Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela; rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci;
8:45 – 9:00 Wyrabianie nawyków czynności higienicznych, kulturalnych, związanych  z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania
9:00 – 9:15 ŚNIADANIE, czynności higieniczne
9:15 – 10:00 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
10:00 - 11:00

Zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w sali;

pobyt na powietrzu: spacery, zabawy na terenie przedszkolnym, zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze

11:00 – 11:20 OBIAD -  ZUPA, czynności higieniczne
11:20 – 12:00 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z całą grupą; spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w sali
12:00-12:20 OBIAD - II DANIE, czynności higieniczne
12:20 – 14:00

Poobiednia relaksacja - odpoczynek przy muzyce, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej,

zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z całą grupą

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb  i możliwości;

14:00 – 14:15 PODWIECZOREK,  czynności higieniczne
14:15 – 16:30

Zabawy ruchowe, zabawy dowolne w kącikach tematycznych,

Zabawy stolikowe, manipulacyjno – konstrukcyjne;

Rozchodzenie się dzieci