Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

PROFILAKTYKA WSZAWICY

Drodzy Rodzice,
prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.

Proszę zapoznać się z procedurą postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu. Procedura znajduje się w załączniku.