Informacja o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej na rok szkolny 2024/2025.

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w przedsionku Przedszkola została umieszczona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej na rok szkolny 2024/2025.

Proszę śledzić stronę internetową przedszkola, w miesiącu sierpień będą tam zawarte informacje w o spotkaniach adaptacyjnych i spotkaniu organizacyjnym z Panią Dyrektor.