Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

  • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
  • Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
  • Rodzice i opiekunowie odbierają dziecko bezpośrednio z sali.
  • Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić kto odebrał dziecko, osobiście lub za pośrednictwem woźnej oddziałowej.
  • Z szatni do sali zabaw dziecko może być odprowadzone przez rodziców lub woźną oddziałową.
  • Podczas rozchodzenia się dzieci na korytarzu pełni dyżur woźna oddziałowa, która ma obowiązek potwierdzić odbiór dziecka przez rodzica, opiekuna lub osobę upoważnioną.
  • W drodze do i z Przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające.