Wychowankowie przedszkola

  • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. W przypadku wolnych miejsc za zgodą nauczyciela istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka w wieku 2,5 lat.
  • Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.