RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA Lubowidz - 3-4 latki

 

6.30 –8.00 powitanie dzieci w grupie , zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci(zespołowe i indywidualne) przy niewielkim udziale nauczyciela , przygotowanie do zajęć, prace porządkowo-gospodarcze, prowadzenie obserwacji pedagogicznej ,rozmowy kierowane zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci
8.00-8.15 ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem
8.15-8.30 przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne
8.30-8.45 śniadanie
8.45-9.00 zabiegi higieniczne związane z samoobsługą
9.00-9.30 zajęcia z całą grupą dzieci organizowane przez nauczycielkę realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
9.30-9.45 zabiegi higieniczne, przygotowanie do wyjścia na powietrze
9.45- 10.45 pobyt na powietrzu :spacery, zabawy na terenie przedszkolnym, zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze
10.45-11.00

przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

11.00-11.15 obiad -I zupa
11.15-11.30 zabiegi higieniczne związanych z samoobsługą
11.30-12.00 zabawa dowolna, praca stymulacyjna
12.00-12.15 zabiegi higieniczne
12.15-12.30 obiad II danie
12.30-13.45 odpoczynek połączony ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej, ulubionej bajki lub opowiadania
13.45-14.00 przygotowanie do podwieczorku
14.00-14.15 podwieczorek
14.15-14.30 zabiegi higieniczne związanych z samoobsługą
14.30-16.30 zabawa ruchowa, zabawy dowolne w  kącikach zabaw, rozwijanie zainteresowań w grupie , pobyt na powietrzu