O przedszkolu

Nauczyciele Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i filii Lubowidz

Nauczycie Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej

mgr Dorota Hrycyk, mgr Katarzna Szulta, mgr Elżbieta Joanna Wsocka, mgr Alicja Górska, mgr Milena Ostrowska, mgr Karolina Wittke, mgr Dominika Okrój, mgr Iwona Kotłowska, mgr Joannna Kondratowicz, mgr Irena Michnik, mgr Joanna Kulasiewicz

Przedszkole filia Lubowidz

mgr Izabela Champel, mgr Natalia Hinc,  mgr Natalia Stolc