O przedszkolu

Nauczyciele Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i filii Lubowidz

Nauczycie Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej

mgr Dorota Hrycyk, mgr Katarzna Szulta, mgr Elżbieta Joanna Wsocka, mgr Alicja Górska, mgr Milena Ostrowska, mgr Karolina Wittke, mgr Paulina Falkowska, mgr Iwona Kotłowska, mgr Agata Raguza, mgr Irena Michnik, mgr Joanna Kulasiewicz, mgr Monika Cybulska, mgr Monika Marciniak, mgr Dorota Trepczyk-Wróblewska, mgr Beata Pawłowska, mgr Patrycja Zakolska, mgr Natalia Stolc, mgr Alicja Stachecka

Przedszkole oddział zamiejscowy Lubowidz

mgr Izabela Champel, mgr Natalia Hinc, mgr Urszula Mućka, mgr Aleksandra Grochowska