O przedszkolu

Nauczyciele Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i filii Lubowidz

Nauczycie Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej

mgr Dorota Hrycyk, mgr Katarzna Szulta, mgr Elżbieta Joanna Wsocka, Alicja Górska, mgr Milena Ostrowska, mgr Karolina Wittke, mgr Dominika Okrój, mgr Iwona Kotłowska, mgr Joannna Kondratowicz.

Przedszkole filia Lubowidz

mgr Izabela Champel, Monika Zarzycka, Natalia Hinc, mgr Anna Borowska.