O przedszkolu

Nauczyciele Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i filii Lubowidz

Nauczycie Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej

mgr Dorota Hrycyk, mgr Katarzna Szulta, mgr Elżbieta Joanna Wsocka, mgr Alicja Górska, mgr Milena Ostrowska, mgr Karolina Wittke, mgr Paulina Falkowska, mgr Iwona Kotłowska, mgr Joanna Kondratowicz, mgr Irena Michnik, mgr Joanna Kulasiewicz, mgr Monika Cybulska, mgr Monika Marciniak, 

Przedszkole oddział zamiejscowy Lubowidz

mgr Izabela Champel, mgr Natalia Hinc,  mgr Natalia Stolc