Program „WzMOCnij swoje otoczenie”

Utworzono: 02-08-2022


W Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej doposażony zostanie plac zabaw dla dzieci.

Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej  jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi doposażony zostanie plac zabaw dla 250-cio osobowej grupy dzieci. Zostanie zagospodarowany 
i uatrakcyjniony także  wolny teren, znajdujący się w bliskim sąsiedztwie sal dzieci z grup najmłodszych przedszkola.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie   https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

#wzmocnijswojeotoczenie oraz #pse


 

Logo
godło
Grafika 3: Program „WzMOCnij swoje otoczenie”