Realizacja programu ,, Wzmocnij swoje otoczenie"

Utworzono: 18-11-2022

                                                                                   

Dzieci z Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej mają już w pełni doposażony plac zabaw. Z otrzymanego grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu ,, WzMOCnij swoje otoczenie" została zakupiona zjeżdżalnia na wzniesienie, sprężynowy pojazd - Traktorek oraz domki zabawowe i  gąsienica – tunel.

                   Realizacja programu miała na celu zapewnienie dzieciom maksymalnej możliwości rozwoju psychoruchowego. Dzięki doposażeniu placu zabaw dzieci zapisane do przedszkola otrzymają większą szansę na właściwy rozwój w każdej sferze. Ruch na sprzęcie na świeżym powietrzu pozwoli uaktywnić wszystkie sfery rozwojowe. Poza tym następuje integracja społeczna wszystkich dzieci korzystających z placu zabaw wraz ze  środowiskiem lokalnym.

 

Dziękujemy! 

Więcej informacji o programie tutaj: www.wzmocnijotoczenie.pl.
#wzmocnijswojeotoczenie #pse #edukacja

Zabawy dzieci na doposażonym placu zabaw.
Zabawy dzieci na doposażonym placu zabaw.
Zabawy dzieci na doposażonym placu zabaw.
Domek dla dzieci na placu zabaw.
Zabawy dzieci na doposażonym placu zabaw.
Zabawy dzieci na doposażonym placu zabaw.