Spartakiada 2024.

Utworzono: 06-06-2024

Dnia 4.06.2024 r. w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej odbyła się VI spartakiada przedszkolaków ,,PRZEZ RUCH DO ZDROWIA".

W spartakiadzie udział wzięło 6 drużyn: Przedszkole nr 5 z Lęborka, Przedszkole z Nowej Wsi Lęborskiej, Przedszkole z Lubowidza oraz  oddział przedszkolne przy szkołach: w Redkowicach,  Leśnicach i Garczegorzu. Celem sparrtakiady była popularyzacja zdrowego trybu życia oraz czynnego wypoczynku wśród dzieci w  wieku przedszkolnym.

Drużyny w 7 konkurencjach walczyły o puchar Dyrektora Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej.

Całą spartakiadę uświetniały pokazy taneczne grup: Mrówki, Jeżyki, Tygryski.

Puchar zdobyło Przedszkole z Nowej Wsi Lęborskiej. Wszyscy uczestnicy spartakiady otrzymali medale i nagrody, które ufundowała Rada Rodziców przy Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej.

Rodzice przedszkolaków zorganizawali słodki poczęstunek dla zaproszonych gości.

 Spartakiadę zorganizowały: Joanna Wysocka, Dorota Hrycyk.

Baner Spartakiady
Reprezentacja Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej
Reprezentacja z Leśnic
Reprezentacja z Lubowidza
Reprezentacja z Redkowic
Reprezentacja z Garczegorza
Reprezentacja Przedszkola
Dzieci podczas konkurencji sportowej
Dyrektor wręczająca nagrody dzieciom.
Pan Sołtys wręczający nagrody.
Zaproszeni goście.
Zwycięska reprezentacja Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej.
Grupowe zdjęcie wszystkich uczestników.