Dzieci przyjęte i nieprzyjęte do Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej oraz do oddziału zamiejscowego w Lubowidzu.

Dyrektor przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej ogłasza listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

w Nowej Wsi Lęborskiej i oddziału zamiejscowego w Lubowidzu.