Konkurs Fotograficzny

Utworzono: 27-04-2022

Konkurs Fotograficzny

„Piękno wiosennej przyrody”

Regulamin

     Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej. Osoby odpowiedzialne: Milena Ostrowska( tel. 512 036 069), Iwona Kotłowska( tel. 696 475 759) , Dominika Okrój (tel.  503 575 204).
 2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania.
 3. Temat konkursu brzmi „Piękno wiosennej przyrody”.

      Wiosna jest czasem, kiedy przyroda budzi się do życia i można zaobserwować cuda fauny i flory oraz piękne miejsca w naszym otoczeniu. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia takich skarbów, jakie dała nam Matka Natura. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsce, obiekt w miejscowości lub detal przedstawiający bogactwo natury (roślina, zwierzę, krajobraz).

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli wraz z rodzicem lub inną osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia). Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

 1. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody. 

      Część fotograficzna

      Wymagany format zdjęć to 15x21 – wywołany na papierze błyszczącym.

 1. Fotografie z kartą zgłoszenia umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać w sekretariacie Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej lub u osób odpowiedzialnych za konkurs.
 2. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za konkurs lub na stronie przedszkola przedszkolenwl.pl
 3. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 20 maja 2022 roku. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.)  oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Przedszkola w  Nowej Wsi Lęborskiej.
 4. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niezachowanie warunków regulaminu.
 5. Ocena nadesłanych fotografii dokonywana będzie przez Komisję konkursową.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 25.05.2022r. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 7. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie przedszkola: przedszkolenwl.pl .
 8. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w budynku Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej.
 9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Komisja konkursowa.